OÑATI COMMUNITY

EGUBERRIAK by Maria Zendegi

15 Dec 2020 18:00 | Miren Manias (Administrator)

EGUBERRIAK 

Aurten, urte arraroa da, baina, Eguberriak nola do hala, "betiko" xarmarekin ospatzen jarraitzeko asmoa dutenentzat, hona hemen Euskal Herrian eta Oñatin zehazki egiten diren eguberrien inguruko azalpentxoa. 

Eguberriak dota gabonak, Eguberri aurreko egunetik Errege egunera arte ospatzen diren jaiak dira: Gabon eguna (Abenduak 24), Eguberri eguna (Abenduak 25), Urte zahar eguneko festa (Abenduak 31), Urte berri eguna (Urtarrilak 1) eta Errege eguna (Urtarrilak 6). 

Jai hauek, jakina da, kristautasunetik datozela. Ospakizunak baino egun batzuk lehenago (Abenduak 21ean) Santo Tomas eguna ospatzen da, gaur egun Eguberritik kanpo dirudien harren erlazio duela pentsa genezake Euskal nekazari gizartearentzat daukan garrantzia eta ondorengo ospakizunen gertutasunagatik.

Arrasaten adibidez, Oñatitik gertuen dagoen udalerria da jai egun hau ospatzen dutena talo eta sagardoarekin, baita nekazarien merkatuarekin ere. Historian baserri azokaren eguna zen, baina egun euskal baserri kulturaren jai bat bihurtu da, non baserriko produktuak erakutsi eta salgai jartzen diren kalean bertan jarritako salmenta-postuetan.

Gabon eguna, Euskal Herrian Olentzero edo Olentzero eguna ere deitua, Eguberri jaiaren bezpera da, abenduaren 24an. Tradizio historikoan, Olentzero eta Mari Domingi Euskal Herrian Eguberria eta Jesus Nazaretekoaren jaiotza iragartzen dituen euskal mitologiaren eta folklorearen pertsonaia da. Toki batzuetako kondairen arabera, azken jentila ere bada, Bizarzuriren figuraren parekoa dela esan dezakegu.

Horren ostean, gabon zahar egunean arratsaldean San Silvestre lasterketa eta gaueko festa dira aipagarrienak. Baina guztia ez da festa izango, izan ere urte berri egunean oso ohikoa da Euskal Herrian edozein tontorretara igotea, urte berria ondo hasteko. Oñatin, Zegaman … Aizkorrira igotzen direnak guti ez dira adibidez. Errege ospakizunek gutxinaka-gutxinaka garrantzia galtzen joan baitira. Egun horretan, oso ospetsua izan oi da Oñatin bertsolari saioa.

NAVIDADES

Este año, aunque sea rara para todos, las navidades serán raras, pero por eso, intentaremos   de algún modo celebrarlas como podamos. En este texto explicare como se celebran las navidades hasta ahora en Euskal Herria y en Oñati.

Las navidades comienzan el 24 de diciembre y terminan el día de Reyes el 6 de enero: el 24 de diciembre (víspera de Navidad), el 25 de diciembre (día de Navidad), 31 de diciembre (noche vieja), 1 de enero (Año nuevo), el 5 de enero (Duodécima noche o víspera de Reyes) y el día 6 de enero (Día de Reyes).

Estas fiestas, tienen su origen en el cristianismo, como casi todo el calendario actual. Pero, además, en Euskal Herria el 21 de diciembre se celebra el día de Santo Tomás, donde por ejemplo en Arrasate, lo más cerca de Oñati, se hacen mercados y puestos de talos y sidra en la calle.

Tradicionalmente este día tiene gran importancia para los caseros y agricultores vascos. El origen de la fiesta se ubica probablemente en la celebración de un mercado popular que coincidía con el día de pago de rentas, a pesar de su nombre religioso.

El 24 de diciembre en Euskal Herria es día del Olentzero y Mari Domingi, el día previo a la navidad. Olentzero es un personaje de la tradición navideña vasca. Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de Navidad. Suele haber pasacalles con música y posterior entregas de cartas de los niños y niñas en la plaza del pueblo. Es la figura parecida a Papa Noel.

Después de estos días, el día de nochevieja se suele celebrar con la carrera popular de San silvestre que se suele hacer en todas los pueblos y ciudades y la fiesta de la noche. Pero no todo van a ser fiestas, comilonas y juergas. Llega el día de Año Nuevo y como manda la tradición, hay que empezar el año subiendo a una cumbre.  En la zona de Oñati, Zegama… es muy común por ejemplo subir a Aizkorri, no son poos lo que ese día hacen ese esfuerzo para empezar bien el año. Por ulimo, el día de reyes, ha perdido gran importancia, por lo hemo sen Euskal Herria con el tiempo, aunque el día de la víspera de reyes se suele hacer un espectáculo de bertsolari sen el pueblo.

CHRISTMAS

This year, although it is rare for everyone, Christmas will be rare, but for that reason, we will try in some way to celebrate it as we can. In this text I will explain how Christmas is celebrated so far in Euskal Herria and in Oñati.

Christmas begins on December 24 and ends on Three Kings Day on January 6: December 24 (Christmas Eve), December 25 (Christmas Day), December 31 (New Year's Eve), January 1 ( New Year), on January 5 (Twelfth Night or Kings Eve) and on January 6 (Three Kings Day).

These holidays have their origin in Christianity, like almost the entire current calendar. But, in addition, in Euskal Herria on December 21 the day of Santo Tomás is celebrated, where for example in Arrasate, the closest to Oñati, markets and stalls of talos and cider are held in the street.

Traditionally, this day has great importance for Basque landlords and farmers. The origin of the festival is probably located in the celebration of a popular market that coincided with the day of payment of rents, despite its religious name. December 24 in the Basque Country is Olentzero and Mari Domingi day, the day before Christmas. Olentzero is a character from the Basque Christmas tradition. It is a mythological chickadee who brings gifts on Christmas Day.

There are usually parades with music and subsequent deliveries of letters from the boys and girls in the town square. It is the figure similar to Santa Claus. After these days, New Year's Eve is usually celebrated with the popular San Silvestre race that is usually held in all towns and cities and the night party.

But not everything is going to be parties, feasts and revelries. New Year's Day arrives and as tradition dictates, you have to start the year by climbing to a summit. In the area of ​​Oñati, Zegama ... it is very common, for example, to go up to Aizkorri, it is not a few that that day make that effort to start the year well. Lastly, Three Kings Day has lost great importance, so much so in Euskal Herria over time, although the day before Three Kings there is usually a bertsolari show in the town.


Powered by Wild Apricot Membership Software