OÑATI COMMUNITY

KORPUSAK by Maria Zendegi

9 Jun 2020 16:21 | Miren Manias (Administrator)

KORPUSAK

Oñatiko jaiak loturik daude, Euskal Herriko jai gehienak bezala, kultura tradizionalarekin. Tradizio batzuk oso ondo mantendu dira, eta horietako bat da Korpusetako prozesioa, 500 urte baino gehiago dituena. Baina, egun, geroz eta toki gutxiagotan ospatzen da egun hau, gutxi gora behera duela bost mendeetatik ona ospatu da jai hau, lehena 1541ean.

Aurten, programazio kultural guztiak bezala, hainbat aldaketekin ospatuko da Korpusetako prozesioa. Ekainaren 14an ospatzear dagoen prozesioan dantzariek ez dute urtero bezala kaleak girotuko beraien klaketa-hotsekin. Aurten, meza espeziala soilik egongo da, eta bertaratu nahi dutenentzat sarrerak egongo dira eskuragai Txokolateixan, aforoa kontrolatzeko asmoz. Protagonismoa dantzariak dute egun honetan. Folklorez betetako koreografiak egiten dituzte, apostoluak eta San Migelen irudiekin bat kaleak girotuz.

Eguna Santa Anan antzokian hasi ohi da, publikoari irekita egiten da San Migel apostoluari janztea. Gero, mezaren ostean kaletik prozesioa egiten da dantzari, soinu banda eta apostolu guztiekin bat;  egun horretan kalean giro polita sortzen da. Arratsaldean, plazan dantzariek egunari agur esaten diote beraien ikuskizunarekin, non korpusteako dantza guztiak erakusten diren bertan: San Sebastianen Dantza, Banako Makil Dantza, Launako Makil Dantza, Zortziko Makil Dantza, Arku dantza eta amaitzeko Aurreskua.



FIESTA DE CORPUS

Las fiestas en Oñati están relacionadas, como casi todos del País Vasco en la cultura tradicional. Las tradiciones tan arraigadas como la procesión del día del Corpus son única con más de 500 años de antigüedad. Actualmente son pocos los lugares donde esta se celebra; Oñati es uno de ellos. Desde hace casi cinco siglos, en 1541 el primero.

Este año, al igual que toda la programación cultural, se celebrará con excepciones la procesión de Corpus Christi. El 14 de junio en vez de una procesión por la calle con dantzaris, se hará solamente la misa especial en la Parroquia, para la cual se deberán de coger entradas para mantener el aforo (se pueden obtener en la Txokolateixa). Destacan sus dantzaris, que son una reliquia folklórica de gran valor coreográfico y los apóstoles personificados con San Miguel al frente.

Antes de la misa y la procesión, se suele vestir al que protagonizara al personaje de San Miguel, en el teatro Santa Ana, abierto al publico. Después se celebra la misa y a continuación la procesión con la banda musical de Oñati, los apóstoles y dantzaris. Ese día el ambiente festivo inunda las calles de Oñati. Por ultimo, por la tarde, los dantzaris hacen un ultimo espectáculo de bailes en la plaza para todo el publico y representan el ciclo completo de danzas de "Korpus Dantzak": San Sebastianen Dantza, Banako Makil Dantza, Launako Makil Dantza, Zortziko Makil Dantza y Arku Dantza. Terminado el ciclo se baila un Aurresku.

CHORPUS FESTIVAL

The festivals in Oñati are related, like almost all of the Basque Country in traditional culture. Traditions as deep-rooted as the Corpus Christi procession are unique, more than 500 years old. Currently there are few places where this is celebrated; Oñati is one of them. For almost five centuries, in 1541 the first.

This year, like all cultural programming, the Corpus Christi procession will be celebrated with exceptions. On June 14, instead of a procession through the street with dantzaris, only the special mass will be held in the Parish, for which tickets must be taken to maintain the capacity (they can be obtained at the Txokolateixa).Highlights include its dantzaris, which are a folkloric relic of great choreographic value and the apostles personified with Saint Michael in front.

Before mass and the procession, the person who will star in the character of San Miguel is usually dressed in the Santa Ana theatre, open to the public. Then the mass is celebrated and then the procession with the Oñati band, the apostles and dantzaris. That day the festive atmosphere floods the streets of Oñati. Finally, in the afternoon, the dantzaris perform one last dance show in the square for all the public and they represent the complete cycle of dances of "Korpus Dantzak": San Sebastianen Dantza, Banako Makil Dantza, Launako Makil Dantza, Zortziko Makil Dantza and Arku Dantza. After the cycle, an Aurresku is danced.


Maria Zendegi Zelaia


Powered by Wild Apricot Membership Software