OÑATI COMMUNITY

LINGUISTIC RIGHTS OBSERVATORY by Maria Zendegi

25 Jun 2019 11:41 | Miren Manias (Administrator)

HIZKUNTZA ESKUBIDEEN BEHATOKIA

Hizkuntza eskubideen behatokiak euskaraz bizi nahi duten herritarren inguruko arazoak eta kexak kudeatzen ditu. Egunero, euskal hiztunek hizkuntza erabileraren esparruan hainbat arazorekin egiten dute topo. Euskaraz bizi nahi bai, baina askotan ezin. Hizkuntza-eskubideak, zorionez, legez biltzen dira egun Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina, Nafarroan aldiz, euskal hiztun komunitate handia dagoen arren, ez dute egoera legal berdina. Beraz, are eta zailagoa da bertan euskara erabiltzea eta erabilaraztea (administrazio publikoan esaterako).

Behatokiak, oinarrizko eskubidean diren hizkuntza-eskubideen urraketak pertsonengan eragiten dituzten ondorioak eta diskriminazio hori gainditzeko neurri eta kexa eraginkorrak hartzen dihardu. Horrenbestez, Behatokiak Martin Ugalde (Gipuzkoaren erdialdean) parkean baita Iruñean ere bere lekua du lan hori jorratzeko. Euskal Herrian euskaraz mintzatzeko, administrazioari zuzendu eta administraziotik zerbitzuak hartzeko bai eta orokorrean gizarteak eskaintzen dituen aukerez euskaraz baliatzeko euskal hiztunek dituzten aukerak babestea du xede.

Euskarri digitalera ere aurrerapausoa eman du eta “Aukilari” aplikazioa sortu zuten pasa den urtean kexak eta erreklamazioak jasotzeko.

Informazio gehiago aurkitzeko: http://www.behatokia.eus/ES/informes_monograficos


OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LINGUÍSTICOS

El observatorio para los derechos lingüísticos de los vascohablantes, administra las quejas y los problemas de los ciudadanos que quieren hacer su vida en su lengua, el euskera. Todos los días se reciben en este centro quejas y problemas que los y las hablantes vascas tienen a la hora de utilizar su propia lengua. Aunque se quiera hacer un día a día “normal” en pleno uso de su derecho para utilizar el euskara, muchas veces es imposible. Además, la Ley de utilización y normalización del euskera así lo dicta, pero, aun y todo, la mayoría de veces se ven mermados los derechos lingüísticos de los vascos y vascas.

El observatorio, prevé las consecuencias que esto pueda acarrear y por ello toma medidas, a veces legales y  otras administrativas, para superar estas situaciones conflictivas. Por ello, se sitúa en el parque de Martin Ugalde, en el corazón de Guipúzcoa tanto como en en Pamplona, donde la situación que se describía está aun peor.

Dando el salto hacia las nuevas tecnologías, el año pasado estrenaron un nuevo proyecto llamado “Akuilari” que se basa en una “app” para recoger quejas y experiencias de la gente.

Para más información: http://www.behatokia.eus/ES/informes_monograficos

LINGUISTIC RIGHTS OBSERVATORY

The inspection centre for the linguistic rights of the Basque speakers, manages the complaints and problems of the citizens who want to make their life in their language, the Basque language. Every day, complaints and problems that Basque speakers have when using their own language are received in this centre. Even if you want to do a "normal" daily life in full use of your right to use Euskara, it is often impossible. In addition, the Basque Law on the use and normalization of the Basque language dictates this, but, even so, most of the times the linguistic rights of the Basques are reduced.

The inspection centre foresees the consequences that this may entail and therefore takes measures, sometimes legal and administrative, to overcome these conflicting situations. Therefore, it is located in the park of Martin Ugalde, in the heart of Guipuzkoa as well as in Pamplona, ​​where the situation described is even worse.

Taking the leap towards new technologies, last year they released a new project called "Akuilari" that is based on an "app" to collect complaints and experiences from people.

For more information: http://www.behatokia.eus/ES/informes_monograficos


Maria Zendegi.


Powered by Wild Apricot Membership Software