OÑATI COMMUNITY

MIKEL LABOA: 10TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH by Maria Zendegi.

4 Dec 2018 15:17 | Miren Manias (Administrator)

MIKEL LABOA: 10TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH

There have been and will be many initiatives that will be made on this tenth anniversary of the death of Laboa. Although these last days have been very important for the Basque culture in general (The day of Euskara, the anniversary of Eusko Ikaskuntza, Euskaraldia...) the activities have not been left aside to remind Mikel Laboa, musician and singer borned in San Sebastián.

Nowadays, for the Basque Culture, it is still a symbol today. Therefore, among other initiatives (Laboaldia that has been held in Azpeitia as example), it has been named "Mikel Laboa plaza" in its Antiguo neighborhood of Donostia, which frequented a lot with its neighbours and its people.

The writer JL.Zabala defined him this way: "For Basque music, it has always been an icon of cultural renovation and an intergenerational bridge. The Basques will remember him and we will love him for much longer". The truth is that today no member of the Basque culture has said otherwise.

Among his countless albums, the "Bat-Hiru" of the year 1974 became the most viral. Which, for many would be the Basque anthem in full. In fact, as a singer-songwriter he has always made use of verses and symbolism, among others: "Baga biga higa", "Txoriak txori" or "Izarren hautsa".

His lyrics-filled with metaphors of the situation of submission suffered by the Basque culture at that time-were sung in most houses in the Basque Country, sometimes in secret too. Here one of his concerts with the Basque Country symphony orchestra, wich is really beatiful: https://www.youtube.com/watch?v=83J1hlXNR5M.  

MIKEL LABOA: BERE HERIOTZAREN 10.URTEURRENA

Ugariak izan dira eta izango dira Laboaren heriotzaren hamargarren urteurrenean bere omenez egin diren ekitaldiak. Euskal Kulturarentzat egun garrantzitsuak izan dira egunotan (Eusko Ikaskuntzaren urteurrena, Euskaraldia, Euskararen eguna…) baina horrek ez ditu eragotzi Mikel Laboa kantari eta musikari donostiarraren heriotza gogoratzeko ekimenak.

Egun, Euskal Kulturaren ikurretako bat da oraindik ere Laboa eta, besteak beste, plaza bat eskaini diote Donostiako Antigua auzoan (berak han denbora luzea ematen baitzuen bertako bizilagun eta jendearekin) bere heriotzaren urteurrenean.

JL. Zabala idazleak horrela definitzen zuen berau: “Euskal kantagintzaren berritzailea eta belaunaldien arteko zubia, euskal kulturak eta euskaldunok luzaz oroitu eta maitatuko duten kantaria”. Egiari zor, euskal kulturgintzan ez dago, oraindik ere, kontrakoa dionik.

Bere diskoen artean, 1974ko”Bat-hiru” da arrakastatsuena, zeina askoren ustean euskaldunen ereserki bihurtu dena.1970eko hamarkadan hasi zen, beraz, bere loraldia kantautore gisa eta sinbolismo ugariko doinu ospetsu eta mamitsuak konposatu zituen, besteak beste, “Baga biga higa”, “Txoriak txori” eta “Izarren hautsa”.

Metaforaz beteriko bere letra eta bertsoak Euskal Herriko etxe gehienetan abesten ziren, horiek euskal kulturak pairatzen zituen debeku eta erasoen inguruan ziren eta horrenbestez, maiz ezkutuan abestu beharrekoak. Hementxe bere kontzertu bat ikusgai Euskal Herriko Orkestra Sinfonikoarekin, zinez ederra: https://www.youtube.com/watch?v=83J1hlXNR5M.  


MIKEL LABOA: 10º ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Han sido y serán muchas las iniciativas que se harán en este décimo aniversario de  la muerte de  Laboa. Aunque estos últimos días hayan sido muy importantes para la cultura vasca en general (El día del euskara, el aniversario de Eusko Ikaskuntza, Euskaraldia etc.) no se han dejado tampoco de lado las actividades para recordarle a Mikel Laboa, músico y cantautor donostiarra.

Hoy en día, para la Cultura Vasca es, hoy en día todavía todo un símbolo. Por ello, entre otras iniciativas (Laboaldia que se ha celebrado en Azpeitia etc.), se ha nombrado “Mikel Laboa plaza” en su barrio Antiguo de Donostia, la cual frecuentaba mucho con sus vecinas y sus gentes.

El escritor JL. Zabala lo defínia así: “Para la música vasca siempre ha sido un icóno de renovación cultural y un puente intergeneracional. Los vascos le recordaremos y querremos por mucho tiempo más”. La verdad es que hoy en día ningún miembro de la cultura vasca ha dicho lo contrario.

Entre sus innumerables discos, el “Bat-Hiru” del año 1974 se hizo el más viral. La cual, para muchos sería el himno vasco en completo. En realidad, como cantautor siempre ha hecho uso de versos y simbolismo, entre otras: “Baga biga higa”, “Txoriak txori” o “Izarren hautsa”.

Sus letras -llenas de metáforas de la situación de sumisión que sufría en aquel entonces la cultura vasca- se cantaban en la mayoría de casas del País Vasco, a veces a escondidas también. Aquí uno de sus conciertos junto a la orquestra sinfónica del País Vasco, de veras, preciosa: https://www.youtube.com/watch?v=83J1hlXNR5M.  

MARIA ZENDEGI ZELAIA.

Powered by Wild Apricot Membership Software