OÑATI COMMUNITY

Etxepare Euskal Institutua - Etxepare Basque Institute

12 Apr 2018 12:04 | Miren Manias (Administrator)

Bernart Etxeparek idatzi zuen euskarazko lehen liburua 1545ean, Linguae Vasconum Primitae. Aditzera eman zuen bertan haren desiorik handiena: “euskara jalgi adi mundura”. Hau da, euskara munduan barreiatzea, hizkuntza eta kultura ezagutzera ematea.


Etxepare Euskal Institutuak Donostiako Tabakaleran du egoitza

Desio hori egia bihurtzeko sortu zen Etxepare Euskal Institutua, 2010ean. Bere xede nagusia da euskara eta euskal kultura munduan zabaltzea.

Gure mugetatik kanpo euskal sortzaileen berri izan dezaten lan egiten du. Euskaldunok munduari ateak zabalik bizi gara, asko ikasi dugu kanpotik eta askoz gehiago ikas dezakegu.

Etxepare institutuaren lanak hainbat fruitu ekarri ditu, jada. Adibidez, euskarak beharrezko duen nazioarteko ikusgarritasuna sustatu du Ipar Ameriketako hainbat herrialdetan. Horietatik entzutetsuena Boise-koa izan da, Ameriketako Estatu Batuetan (AEB) dagoen euskal komunitate ezaguna. Boisen Jaialdi izeneko festa ospatzen da bost urtero. 


Boiseko jaialdia 1987an ospatu zuten lehen aldiz

Bestetik, euskaren irakaskuntza ere bultzatzen du Institutuak. Zehazki, unibertsitate eta goi mailako ikerketarako erakundeetan; euskal kulturarekiko interesa piztuz. Horien artean, Habanako Unibertsitatearen (Kuba) Letren Fakultate prestigiotsua da non Joseba Sarrionandia idazle ezagunak euskararen historiari buruzko klaseak ematen dituen.

Horrez gain, Etxepare Institutuak gurean sortu diren kultur egitasmoak nazioartean sustatu ditu, institutua bera zubi bezala erabiliz. Esaterako, apirilaren 9tik 13ra bitartean Berlingo (Alemania) Freie Unibertsitatean antolatutako ekitaldiak. Irakurlearen lanari ikusgarritasuna eta zabalkundea emateko, euskara protagonista eta hizpide izango duen astea antolatu dute bertan. Askotariko ekintzen artean, Oroitz Jauregi hizkuntzalariak seminarioa eskainiko du. Apirilaren 12an, aldiz, Frankfurteko (Alemania) irakurletzan izango da euskal aditua, hitzaldi bat eskaintzen.

Duela bi aste, euskal kulturaren berri emateko asmoz, egun berezia antolatu zuten Poznan-en (Polonia). Adam Mickiewicz Unibertsitateko Filologia Fakultatean, hain zuzen ere.

Etxepare Institutuak antolatutako gainerako ekitaldi eta saio gehiagori buruzko informazioa eskuragarri dago erakundearen web orrialdean: http://www.etxepare.eus/eu/agenda

------------------------------------------------------------------

Bernart Etxepare escribió en el año 1545 el libro Linguae Vasconum Primitae, el primer libro en euskera. En él expresó su mayor deseo: "Los vascos tienen que dar el salto al mundo". Es decir, difundir el euskera, dar a conocer el idioma y la cultura.


El Instituto tiene su sede en el edificio Tabakalera de Donostia

Desde 2010, el Instituto Vasco Etxepare sigue haciendo realidad este deseo. Su objetivo principal es difundir la cultura vasca y el euskera en el mundo. El instituto trabaja para promover a los creadores vascos y a sus creaciones fuera de nuestras fronteras. Los vascos vivimos en todo el mundo, hemos aprendido mucho desde el exterior y ahora nos queda abrirnos al mundo.

El trabajo del Instituto Etxepare ha obtenido muy buenos resultados. Por ejemplo, el euskera ha conseguido un alto reconocimiento internacional en varios países de América del Norte. Entre los más exitosos se encuentra el caso de Boise (EEUU) -su comunidad vasca es muy conocida dentro de la sociedad estadounidense-. En Boise se celebra la fiesta Jaialdi cada cinco años.

Por otro lado, el Instituto también ha promovido la enseñanza del euskera en el mundo. Especialmente en universidades y organizaciones de investigación superior, de cara a atraer la curiosidad sobre la cultura vasca. Un ejemplo de ello es el lectorado de la prestigiosa Facultad de Artes de la Universidad de La Habana (Cuba), del que hoy en día se ocupa de desarrollar el reconocido escritor vasco Joseba Sarrionandia.


El escritor Joseba Sarrionandia imparte sus clases desde 2016

Además, el Instituto Etxepare ha promovido diversas actividades internacionales relacionadas con la cultura vasca. Así, varios proyectos culturales creados en el País Vasco se han llevado a otros lugares, utilizando el propio instituto como puente. Entre otros, se puede mencionar la semana del 9 al 13 de abril que se ha organizado en la Universidad Freie de Berlin (Alemania), en la que el principal protagonista es el euskera. Entre las muchas actividades el lingüista vasco Oroitz Jauregi ofrecerá un seminario. El 12 de abril, sin embargo, el experto vasco estará presente en Frankfurt, e impartirá una conferencia sobre lectura en euskera.

Hace dos semanas, en Poznan (Polonia), también se organizó un día especial en la Facultad de Filología de la Universidad Adam Mickiewicz.

Si desea obtener más información sobre este y otros eventos del Insituto Vasco Etxepare, consulte la siguiente página web: http://www.etxepare.eus/en/agenda

--------------------------------------------------

In 1545, Bernart Etxepare wrote the first book in Basque language: Linguae Vasconum Primitae. In it, Etxepare expressed his biggest desire: “The Basques have to take the step to the world”. We have to spread our language, make it known and promote Basque culture around the world.


The Institute is located within the International Centre for Contemporary Culture Tabakalera, in San Sebastian

Since 2010, the Etxepare Basque Institute fulfills his desire. Its main objective is to spread Basque culture and language in the world. The Institute works to promote Basque creators and their production outside the Basque Country. Basques currently live all over the world, they have learned a lot from abroad and now is the time to open ourselves to the world.

Etxepare Basque Institute has already achieved many good results. For example, euskara (Basque language) has obtained an international recognition in several countries of North America. One of the most successful is the case of Boise (USA), which is probably the most well-known Basque community within American society. In this community they celebrate the Basque festival Jaialdi every five years.

In addition, this Institute has promoted the teaching of Basque language. Especially in universities and higher research organizations, to attract the interest of people to Basque culture. An example of this is the presence of a Basque tutor in the prestigious Faculty of Arts of the University of Havana (Cuba) where nowadays the very renowned Basque writer Joseba Sarrionandia is teaching.


The Basque writer Joseba Sarrionandia is a lecturer in La Havana (Cuba) since 2016

The Etxepare Institute has also promoted several cultural projects created in the Basque Country by taking them abroad. From the 9th to 13th April there has been a week full of activities at the Freie University in Berlin (Germany). During this week Basque language and culture have been the main protagonists. To mention one of the events, the linguist Oroitz Jauregi will offer a seminar. In April 12th, the Basque expert will be present at the conference about reading Basque in Frankfurt. Last but not least, two weeks ago, the Intitute also organized a special day in Poznan (Poland) – hosted by the Faculty of Philology of the Adam Mickiewicz University.

If you wish to have more information on other events, please, have a look at our website: http://www.etxepare.eus/en/agenda

Maria Zendegik idatzitako artikulua da / Maria Zendegi is the author of this article 

Powered by Wild Apricot Membership Software