OÑATI COMMUNITY

TXOKOLATEZKO GERNIKA-Maria Zendegi

29 Jul 2021 10:15 | Miren Manias (Administrator)

TXOKOLATEZKO GERNIKA

https://www.youtube.com/watch?v=apunc29js6e&ab_channel=ekonomiarengarapena%5beuskojaurlaritza%5d

Oñatiko Udala, Gozogile Elkartea eta Txokolateixiak antolatuta . Laguntzailea ULMA Uztailaren 16tik aurrera Euskal Gozogile Federazioak landutako txokolatezko koadroa Oñatin izango da, ULMA enpresaren eta Oñatiko Udalaren laguntzarekin bat.

Bizkaiako Gernikan eta Bilbon egonda gero, Gipuzkoara etorri da, azkenean, gozogileek egindako lana.

Gernikaren Koadro Originalak gaurkotasuna du aurten, bi arrazoi nagusirengatik. Alde batetik, 40 urte bete dira Francoren diktadura gainditu eta New Yorkeko Moma Museotik Madrilera joan zenetik. Gainera, 2021. urtearen hasieran, Picassok gainbegiratutako lan beraren tapizezko erreplika New Yorkeko NBEren egoitzatik kendu dute haren jabeek, Rockefeller familia aberatsak. Azkenik, apirilaren 26an Gernika bonbardatu zutela 85 urte bete dira.

Irabazi-asmorik gabeko ekimena da hau, eta partaidetza asko antolatu dira boluntariotza-erregimenean. Esate baterako, Salva Industrial enpresa, makrotableta egiteko instalazioak doan utzi dituena; Ulma, erakusketetan koadroak izango duen bastidore erraldoia ematen duena; Argitrans garraio-konpainia, txokolatezko xaflen lekualdaketak egiteaz arduratzen dena; edo CacaoBarry marka, Euskal Gozogileen lantegien ohiko hornitzailea, tona erdiko txokolatea doan ematen duena.

Después de estar en Gernika y Bilbao, el trabajo de los pasteleros viene a Gipuzkoa, a Oñati, nuestra localidad del chocolate. Porque Oñati tiene una amplia historia en torno al chocolate.

Esta fue la primera tarea de la empresa ULMA en la actualidad, la realización de máquinas de embalar.

¿CÓMO SE HACE? Para completar el cuadro Guernica, los profesionales de la federación Euskal Gozogileak han utilizado 500 kilos de chocolate. Todo ello fundiendo el chocolate a 26-28 grados y a continuación lo colocan sobre unas plantillas para darle forma. En total, el cuadro se ha dividido en 14 partes para facilitar el trabajo, pero al final la obra se puede ver en su totalidad.
The painting is current this year for two main reasons. On the one hand, 40 years have passed since his transfer to Madrid, after the Franco dictatorship, from the Moma Museum in New York. In addition, at the beginning of 2021 the tapestry replica of the same work, supervised by Picasso, has been removed from the UN headquarters in New York by its owners, the billionaire Rockefeller family. And finally, it also marks the 85th anniversary of the bombing of Gernika on April 26.

Oñati, txokolatearen herria

Oñatira ekarriko dute astean txokolatezko 'Gernika' - Oñati - Goiena.eus

Oñatik baduelako historia zabala txokolatearen inguruan. Sancti Spiritus Unibertsitatean  (1548) medikuntza ikasketetako laborategietan erabili zen txokolatea, gerora konbentuetako gozogintzak altxor bilakatu zen eta XIX eta XX. mendeetan, Europan txokolatearen kontsumoaren hazkuntza medio, txokolatearen ekoizpena asko garatu zen  (artisautzatik  industrialera egin zen salto). Teknika berriak  eta sistema berritzaileak erabili ziren.

Hori izan zen gaur egun ULMA enpresaren lehen egin beharrekoak, enbasatzeko makinak egitea.

Guztira 500 kilo txokolate erabili dituzte 7,5 metroko zabalerako eta 3,5 metroko altuerako Picassoren koadroaren txokolatezko bertsioa egiteko. Euskal Herri osoko gozogileak ibili dira lanean.  

Uztailak 16tik aurrera egunero Oñatiko Santa Ana Antzokian goizez 11:00-13:00etara eta arratsaldez 17:00-19:00etara ikusi ahalko da.

NOLA EGITEN DA? Guernica koadroa osatzeko, Euskal Gozogileak federazioko profesionalek 500 kilo txokolate erabiliko dituzte. Txokolatea 26-28 gradutara urtzen dute eta jarraian, txantiloi batzuen gainean jartzen dute forma emateko. Guztira, 14 zatitan banatu dute koadroa lana errazteko, baina amaieran artelana bere osotasunean ikusiko da.

************************************************************

EL GERNICA DE CHOCOLATE

A partir del 16 de julio, Organizado por el Ayuntamiento de Oñati, Gozogile Elkartea y Txokolateixia el cuadro de chocolate elaborado por la Euskal Gozogile Federazioa tiene lugar en Oñati, con la colaboración de la empresa ULMA y el Ayuntamiento de Oñati este cuadro idílico.

Cabe decir, que el cuadro original, está de actualidad este año por dos motivos principales. Por una parte, se cumplen 40 años de su traslado a Madrid, superada la dictadura franquista, desde el Museo Moma de New York. Además, a comienzos de 2021 la réplica en tapiz de la misma obra, supervisada por Picasso, ha sido retirada de la sede de la ONU en New York, por sus propietarios, la multimillonaria familia Rockefeller. Y por último, también se cumple el 85 aniversario del bombardeo de Gernika en 26 de abril.

Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, y se han articulado muchas participaciones en régimen de voluntariado. Es el caso de la firma Salva Industrial, que ha cedido gratuitamente sus instalaciones para confeccionar la macrotableta; Ulma, que aporta el bastidor gigante sobre el que descansará el cuadro durante las exposiciones; la compañía de transportes Argitrans, encargada de realizar los diferentes traslados de planchas de chocolate; o la marca CacaoBarry, habitual proveedor de los obradores de Euskal Gozogileak, que aporta gratuitamente media tonelada de chocolate.

Oñati, el pueblo del chocolate

En la Universidad Sancti Spiritus (1548) se utilizó el chocolate en los laboratorios de estudios médicos, posteriormente la repostería de los conventos se convirtió en un tesoro y en los siglos XIX y XX, gracias al crecimiento del consumo de chocolate en Europa, se desarrolló mucho la producción de chocolate (que saltó de la artesanía a la industrial). Se utilizaron nuevas técnicas y sistemas innovadores.

En total se han utilizado 500 kilos de chocolate para elaborar la versión en chocolate del cuadro de Picasso de 7,5 metros de ancho y 3,5 metros de altura. Han trabajado reposteros de toda Euskal Herria.

A partir del día 16 de julio todos los días se puede visitar ya en el Teatro Santa Ana de Oñati por la mañana de 11:00 a 13:00 horas y por la tarde de 17:00 a 19:00.

************************************************************

GERNIKA OF CHOCOLATE

As of July 16, organized by the City Council of Oñati, Gozogile Elkartea and Txokolateixia,  the chocolate box made by the Euskal Gozogile Federazioa will take place in Oñati, with the collaboration of the ULMA company and the Oñati City Council.

After being in Gernika and Bilbao in Bizkaia, the work of the pastry chefs comes to Gipuzkoa: to our home Oñati, chocolate town. Because Oñati has a long history around chocolate.

It is a non-profit initiative, and many participations have been organized on a voluntary basis. This is the case of the Salva Industrial firm, which has given its facilities free to make the macrotableta; Ulma, who provides the giant frame on which the painting will rest during the exhibitions; the Argitrans transport company, in charge of carrying out the different transfers of chocolate plates; or the CacaoBarry brand, a regular supplier to the Euskal Gozogileak bakeries, which provides half a ton of chocolate for free.

Oñati, the town of the chocolate

At the Sancti Spiritus University (1548), chocolate was used in the laboratories of medical studies, later the confectionery of the convents became a treasure and in the 19th and 20th centuries, thanks to the growth of the consumption of chocolate in Europe, it developed much chocolate production (which jumped from crafts to industrial). New techniques and innovative systems were used. This was the first task of the ULMA company today, the realization of packaging machines.

From the 16th every day at the Santa Ana de Oñati Theater in the morning from 11:00 to 13:00 and in the afternoon from 17:00 to 19:00.

HOW IS IT DONE? To complete the Guernica picture, the professionals of the Euskal Gozogileak federation will use 500 kilos of chocolate. They melt the chocolate at 26-28 degrees and then place it on templates to shape it. In total, the painting has been divided into 14 parts to facilitate the work, but in the end the work will be seen in its entirety.


Powered by Wild Apricot Membership Software